naše jesle

harmonogram

Pedagogicko-výchovně vzdělávací program
Pobyt na zahradě/terase

Režim dne

6:30 - 8:30 příchod dětí, spontánní hry dětí
8:30 - 9:00 dopolední svačinka
9:00 - 9:45 elipsa, výchovné zaměstnání dle koncepce předškolní výchovy
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 12:30 hygiena, oběd
12:30 - 14:30 odpolední odpočinek
14:30 - 15:00 odpolední svačinka
15:00 - 16:30 spontánní hry, tvoření, pobyt venku, předávání dětí rodičům

Popis fotografie

školné

školné zahrnuje pedagogickou výchovu

školné nezahrnuje stravu a dětské pleny

5.050,00 Kč

školné/měsíc

600,00 Kč

jednodenní vstup

420,00 Kč

půldenní vstup

strava

Stravu zajišťuje Školní jídelna Řezníčkova 1 www.zs-reznickova.cz (vždy čerstvé, nutričně vyvážené jídlo z převážně sezonních a lokálních surovin).

Strava se odhlašuje nejpozději do 9:00 hod předchozího dne v rezervačním systému školní jídelny www.strava.cz (stravu za první den nemoci si lze vyzvednout v Naší školce v době 11:45 – 12:15 hod).

stravné je hrazeno zvlášť

95,00 Kč

celodenní strava

84,00 Kč

půldenní strava