naše školka

harmonogram

Elipsa – prostor pro komunikaci a sdílení zážitků a názorů a pro společnou práci (pozorování, pokusy, analýza, situační učení, atd.)
Pedagogicko-výchovně vzdělávací program
Procházky a pobyt na zahradě – pohyb, zahradničení, hry

Režim dne

6:30 - 8:30 příchod dětí, spontánní hry dětí
8:30 - 9:00 dopolední svačinka
9:00 - 9:45 elipsa, výchovné zaměstnání dle koncepce předškolní výchovy
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 12:30 hygiena, oběd
12:30 - 14:30 odpolední odpočinek
14:30 - 15:00 odpolední svačinka
15:00 - 16:30 spontánní hry, tvoření, pobyt venku, předávání dětí rodičům

aktivity

hravá angličtina

2x týdně Škola Populo www.skolapopulo.cz

jóga

denně

individuální logopedie

1x týdně

muzikoterapie

canisterapie

turisťák

příležitostné výlety do okolí a zajímavých míst regionu

divadelní představení v Naší školce

dětské vaření

zahradničení

vlastní bylinková, zeleninová a ovocná zahrádka

workshopy

řezbářství, keramika,…

kroužky

kulturní

návštěva divadel, kulturních, vzdělávacích a sortovních akcí (Pevnost poznání, Vlastivědné muzeum, Arcidiecézní muzeum, Snoezelen, Flora Olomouc, …)

hra na flétnu

taneční kurzy

Coufalovi – taneční škola www.coufalovi.cz

lyžařská škola

Newman School www.newmanschool.cz

bruslení za školou

Newman School www.newmanschool.cz

Popis fotografie

školné

školné zahrnuje pedagogickou výchovu

školné nezahrnuje stravu

7.400,00 Kč

celodenní školné/měsíc

6.500,00 Kč

půldenní školné/měsíc

strava

Stravu zajišťuje Školní jídelna Řezníčkova 1 www.zs-reznickova.cz (vždy čerstvé, nutričně vyvážené jídlo z převážně sezonních a lokálních surovin).

Strava se odhlašuje nejpozději do 9:00 hod předchozího dne v rezervačním systému školní jídelny www.strava.cz (stravu za první den nemoci si lze vyzvednout v Naší školce v době 11:45 – 12:15 hod).

stravné je hrazeno zvlášť

73,00 Kč

celodenní strava

63,00 Kč

půldenní strava