naše školka

harmonogram

Elipsa – prostor pro komunikaci a sdílení zážitků a názorů a pro společnou práci (pozorování, pokusy, analýza, situační učení, atd.)
Pedagogicko-výchovně vzdělávací program
Procházky a pobyt na zahradě – pohyb, zahradničení, hry

Režim dne

6:30 - 8:30 příchod dětí, spontánní hry dětí
8:30 - 9:00 dopolední svačinka
9:00 - 9:45 elipsa, výchovné zaměstnání dle koncepce předškolní výchovy
10:00 - 12:00 pobyt venku
12:00 - 12:30 hygiena, oběd
12:30 - 14:30 odpolední odpočinek
14:30 - 15:00 odpolední svačinka
15:00 - 16:30 spontánní hry, tvoření, pobyt venku, předávání dětí rodičům

aktivity

hravá angličtina

2x týdně

individuální logopedie

logopedické elipsy

muzikoterapie

divadlo

vaření

zahradničení

workshopy

Hejného matematika

kulturní

návštěva divadel, kulturních, vzdělávacích a sortovních akcí (Pevnost poznání, Vlastivědné muzeum, Arcidiecézní muzeum, Snoezelen, Flora Olomouc, …)

kroužky

flétna

odpolední angličtina

plavání

aquapark

cvičení

ultimate fitness

Hejného matematika

Popis fotografie

školné

školné zahrnuje pedagogickou výchovu

školné nezahrnuje stravu

7.400,00 Kč

celodenní školné/měsíc

6.500,00 Kč

půldenní školné/měsíc

strava

Stravu zajišťuje Školní jídelna Řezníčkova 1 www.zs-reznickova.cz (vždy čerstvé, nutričně vyvážené jídlo z převážně sezonních a lokálních surovin).

Strava se odhlašuje nejpozději do 9:00 hod předchozího dne v rezervačním systému školní jídelny www.strava.cz (stravu za první den nemoci si lze vyzvednout v Naší školce v době 11:45 – 12:15 hod).

stravné je hrazeno zvlášť

95,00 Kč

celodenní strava

84,00 Kč

půldenní strava